Vedligeholdelse

Fra Ejerforeningens Wiki
Skift til: navigering, søgning

Manual

Her findes den originale vedligeholdelsesmanual


Håndværkere

  • Service på Varmecentral:

Steen Rasmussen og Sønner, 32 58 22 67, kontakt skal ske via Bestyrelsen

  • Afløb:

Der er en kendt fejl i konstruktionen af afløbene i lejlighederne, fortrinsvis fra køkkenet. Derfor kan det være nødvendigt at få en kloakmester ud for at rense afløbene en gang i mellem. Det hører under indvendig vedligeholdelse, så når problemet opstår, så sæt en seddel op i opgangen, så flere af lejlighederne kan gå sammen om at bestille en rensning. Vi plejer at bruge Dansk Kloakservice v. Lars Skov, 32 51 21 71, mail@dk-s.dk

  • Altandøre i WG

H.S.Hansen foretog eftersyn i 4 lejligheder i marts 2009 på ejeres regning. Tilbud gentages efter et par år.

  • Måtter

2 stk, en i hver forgang til HBG og WG, skiftes 20 gange om året: hver 2. uge i vinterhalvåret og hver 4. uge i sommerhalvåret.